SN: nieważność nabycia ziemi przez cudzoziemca

Nabycie użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zagraniczną w postaci połączenia z inną spółką jest nieważne co do skutku. W wyniku czego grunt nadal pozostaje we własności Skarbu Państwa, a...

02.12.2015

Naruszenie interesu prawnego nie może być hipotetyczne

Samorząd terytorialny

Naruszenie interesu prawnego nie może odnosić się do sytuacji przewidywanej w przyszłości, w której skarżący mogą się jedynie znaleźć hipotetycznie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

01.12.2015

Gmina odliczy podatek VAT od wydatków na autopromocję

Samorząd terytorialny

Gminie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony w związku z wydatkami jakie ponosi na autopromocję uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

30.11.2015