Sprawa dotyczyła tego, czy na zaliczenie odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów będzie miało znaczenie to, kto będzie drugą stroną umowy. Chodziło o spółkę z o.o., która chcąc zintensyfikować i rozwinąć prowadzoną działalność oraz zwiększyć osiągane dochody zamierza zwrócić się do różnego rodzaju podmiotów z ofertą finansowania jego działalności. Mogły to by być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, w tym także takie, które udzielają pożyczek i kredytów zawodowo. Zawierane przez spółkę umowy będą miały odpłatny charakter, a uzyskane środki zostaną w całości zużyte na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spółka miała wątpliwość, czy odsetki umowne związane z udzieloną pożyczką w momencie ich faktycznej zapłaty będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to, kto będzie drugą stroną umowy.

Sama spółka uważa, że niezależnie od tego, kto będzie drugą stroną umowy pożyczki, skoro pożyczka inwestycyjna związana jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika i ma na celu uzyskanie przychodów, to odsetki umowne od tejże pożyczki winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji.

Fiskus się zgodził. Organ uznał, że skoro pożyczka zaciągnięta została na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, to odsetki od tej pożyczki mogą zostać zaliczone przez nią do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w dacie ich zapłaty bądź kapitalizacji, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 tej ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14.02.2017 r., 2461-IBPB-1-3.4510.940.2016.2.JKT, LEX nr 334801

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów