Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek o wyjaśnienie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących skutków doręczenia i zawiadomienia przez obwieszenie decyzji  o inwestycji właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Pytanie brzmiało o to, czy przy budowie dróg publicznych (podlegających ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) takiego właściciela trzeba zawiadamiać pisemnie, a także od kiedy można zaskarżyć  taką decyzję.
W tej sprawie ujawniły się dwie linie orzecznicze. Pierwsza - należy doręczyć decyzję pod adres właściciela lub użytkownika, co powoduje skutek jak przy zastępczym doręczeniu.
Druga linia wskazywała, że zawiadomienie ma charakter informacyjny i od tego momentu nie płyną żadne terminy do zaskarżenia.
Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Prokurator Krajowy opowiedziały się za forma doręczenia na adres właściciela pisma o podjęciu decyzji w sprawie budowy drogi publicznej. Zdaniem Małgorzaty Suchockiej wskazuje na to art. 64 Konstytucji RP, mówiący o prawi własności. Decyzja wywłaszczeniowa ma poważne skutki dla obywatela i nie można jej jedynie ogłaszać publicznie w akcie urzędowym.
Jednak Naczelny Sąd Administracyjny był innego zdania. W składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, według której stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, doręczenie dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na adres wskazany w katastrze nieruchomości nie wyłącza w stosunku do tych osób skutków zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze publicznego ogłoszenia, o którym mowa w art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego.edmiotem doręczenia na adres właściciela lub użytkownika decyzji o budowie drogi jest tylko informacja. Nie rodzi to skutków takich jak przy doręczeniu. Wobec tego termin zaskarżenia biegnie po 14 dniach od dnia ogłoszenia publicznego. Ponadto w razie uchybień w ogłaszaniu decyzji, stronom zawsze przysługuje przywrócenie terminu.

Sygnatura akt II OPS 2/16, uchwała z 27 lutego 2017 r.
 

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz
Katarzyna Antolak-Szymanski , Olga Maria Piaskowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł