Podpis wykonawcy nie jest elementem treści oferty

Zamówienia publiczne

Brak podpisu wykonawcy w wyznaczonym miejscu formularza ofertowego nie może być uznany za błąd dyskwalifikujący ofertę z powodu niezgodności z SIWZ. To nie dane kontaktowe, czy podpis stanowią o...

15.08.2016

Pracodawca nie zawsze odpowiada za niedostatki bhp

BHP

Pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji zobowiązany jest do stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z...

12.08.2016

SN: dziennikarz może opisać nieprawomocny wyrok

Prawem wolnej prasy jest stawianie pytań, jak uczynili pozwani, a także informowanie o wyrokach sądowych, nawet jeśli nie są prawomocne. Sądy nie mogą nakładać kagańca na dziennikarzy - stwierdził...

12.08.2016

WSA: odszkodowanie dla pasażera w razie choroby pilota

Choroba pilota jest okolicznością związaną z normalną działalnością przewoźnika lotniczego. Jest to ryzyko, jakie ponosi pracodawca prowadzący działalność gospodarczą - orzekł Wojewódzki Sąd...

11.08.2016

SN: niewidomy utracił prawo do terapii warsztatowej

Jeśli niepełnosprawny nie osiąga pozytywnych wyników w terapii warsztatowej, to może być skreślony z listy. Taka osoba nie ma roszczenia o powrót na terapię, gdyż ustał poprzedni stosunek prawny i...

10.08.2016