Sąd: wójt z zakazem nie może rządzić

Samorząd terytorialny

Wójt, wobec którego orzeczono zakaz pełnienia funkcji kierowniczych, musi złożyć mandat już następnego dnia po prawomocnym skazaniu, a nie czekać na zakończenie postępowania administracyjnego w...

07.03.2018

Czy to koniec umów o wzajemnej ochronie inwestycji?

Zapisy na sąd polubowny znajdujące się w umowach między państwami członkowskimi UE o ochronie inwestycji są niezgodne z prawem - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE. Oznaczać to może, że...

07.03.2018

NSA: bitcoin z podatkiem dochodowym

Przepisy muszą być elastyczne, więc dochód z obrotu bitcoinami może być uznany za przychód z praw majątkowych i tym samym podlegać opodatkowaniu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.03.2018

NSA: o nakazie rozbiórki powinna wiedzieć żona

Budownictwo

Jeśli żona jest współwłaścicielem działki, na której doszło do samowoli budowlanej, to inspektor nadzoru ma obowiązek skutecznie dostarczyć decyzję o rozbiórce obiektów także współwłaścicielce -...

05.03.2018

SN: wizerunek lustrowanych celebrytów pod ochroną

Zakaz ujawniania wizerunku oskarżonych, gdy nie zapadł prawomocny wyrok odnosi się także do osób publicznych i tych, które poddały się same jawnemu procesowi lustracyjnemu - orzekł Sąd Najwyższy.

02.03.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski