Metalowa kotwa nie wiąże modernizacji z polskim VAT

O ile modernizowany ciąg technologiczny nie jest i nie będzie częścią składową nieruchomości znajdującej się w Polsce, to miejscem świadczenia i opodatkowania usług będzie terytorium kraju, w którym...

19.06.2017

WSA: klub radnych nie posiada zdolności sądowej

Samorząd terytorialny

Kluby są formą organizowania się radnych i jako takie nie posiadają podmiotowości administracyjnoprawnej wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie....

19.06.2017

SN: nabywca wierzytelności kupił przedawniony dług

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem - brzmi uchwała...

17.06.2017

Współpraca międzyinstytucjonalna a zamówienia in-house

Zamówienia publiczne

Porozumienie o współpracy międzyinstytucjonalnej zawarte przez podmioty publiczne nie może przewidywać ani przesądzać o udzieleniu ewentualnych zamówień publicznych, gdyż zadania publiczne...

14.06.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski