SN: zakaz zbliżania się nie może być bezterminowy

W tej sprawie dwa elementy są niecodzienne: Prokurator Generalny wnosi kasację na korzyść skazanego za brutalne pobicie, oraz wyrok bezterminowego zakazu zbliżania się do ofiary. Sąd Najwyższy...

31.08.2016

Pusta rubryka jako błąd dyskwalifikujący ofertę

Zamówienia publiczne

Pozostawienie pustego pola w rubryce, która jest jednym z kryteriów oceny ofert to błąd, na podstawie którego należy odrzucić ofertę - informuje Rzeczpospolita.

30.08.2016

NSA: akta konkursowe nie są informacją publiczną

Informacją publiczną nie są dane osoby, wobec której toczy się postępowanie administracyjne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę uczestnika konkursu na dofinansowanie z funduszu...

27.08.2016

WSA: wystarczy istnienie uogólnionego interesu społecznego

Samorząd terytorialny

Nie jest właściwe domaganie się od organizacji udowodnienia przesłanki co do zasadności żądania, o ile z przytoczonych w żądaniu twierdzeń może wynikać istnienie uogólnionego interesu społecznego...

25.08.2016