Samorządowe 500+ z Nysy niezgodne z prawem

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał, że bon wspierający rodziny z dziećmi, który jeszcze przed uruchomieniem rządowego programu 500+, wprowadziła Nysa, jest sprzeczny z prawem.

27.02.2018

RIO: treść umowy to kompetencja wójta

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie ma kompetencji do określenia w uchwale postanowień, co do treści umowy w sprawie przekazania dotacji celowej na prace przy zabytku stwierdziła RIO w Olsztynie.

26.02.2018

Wojewoda: szkolenie strażaka to też ćwiczenia

Samorząd terytorialny

Pojęcie szkolenie zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej odnosi się zarówno do nabywania wiedzy teoretycznej jak i praktycznej np. poprzez udział w ćwiczeniach lub manewrach - stwierdził...

23.02.2018

Dyżur w domu może być czasem pracy

Dyżur domowy to co innego niż dyżur pod telefonem, a okres dyżuru pełnionego przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się na wezwanie pracodawcy może być w pewnych...

22.02.2018

Sąd: Straż pożarna nie musi pilnować pogorzeliska

BHP

Obowiązek prowadzenia działań ratowniczych polegających na gaszeniu pożaru kończy się na stłumieniu ognia i zakończeniu pożaru rozumianego jako niekontrolowane widoczne lub wykrywalne sprzętem...

21.02.2018

NSA: nie każda przebudowa narusza ład urbanistyczny

Budownictwo

Jeśli planowana przebudowa i rozbudowa budynku będzie stanowić całość urbanistyczną z zabudową znajdującą się w granicach prawidłowo wyznaczonego obszaru analizowanego, to brak jest podstaw do...

21.02.2018

NSA: depresja może uprawdopodobnić brak winy

Ograniczenie przesłanek przywrócenia terminu w kontekście stanu zdrowia jako niezawinionego działania wyłącznie do chorób nagłych nie odpowiada zasadom logiki i doświadczenia życiowego - orzekł...

21.02.2018