Chodziło o podatnika, który zajmował się handlem złomem biżuterii srebrnej. Sprzedał swój towar pewnej firmie, co dokumentowało osiem faktur, każda ze zwykła stawką VAT – 23 proc. Następnie skarbówka przeprowadziła u tego przedsiębiorcy kontrolę podatkową. W jej wyniku okazało się, że złom został zaklasyfikowany do innego PKWiU niż powinien. Prawidłowo określone dostawy tego towaru podlegały zwolnieniu z podatku.

Korekta rozliczenia

Po zakończeniu postępowania kontrolnego podatnik od razu skorygował swoje rozliczenie podatku naliczonego i należnego. Zadbał także o uzyskanie potwierdzenia odbioru tej korekty od swojego kontrahenta.

 

 


 

Jednak fiskus domagał się zapłaty podatku należnego w wysokości, jaka wynikała z pierwotnie wystawionych faktur. Argumentował, że ten podmiot, co wystawił fakturę z podatkiem jest zobowiązany do jego zapłacenia. W przeciwnym razie budżet państwa byłby narażony na uszczuplenie. Ponadto organ podkreślił, że podatnik sam nie doszedł do tego, że ma błędnie dokonane rozliczenie – to wykazała dopiero kontrola. Nie ma wątpliwości, że doszło do narażenia na straty dochód podatkowy – stwierdził fiskus.

Zobacz również: Nie każdy błąd na fakturze pozbawi prawa do odliczenia VAT >>

To nie przekonało podatnika. Wskazywał, że usunął ryzyko poniesienia straty przez budżet. Ponadto działał w dobrej wierze i jedynie pomylił się w rozliczeniu. Jednak dokonał stosownej korekty i przy tym zadbał o to, aby zawiadomienie o niej dotarło do kontrahenta.

Rozliczenia można poprawić

Ostatecznie sprawą zajęły się sądy administracyjne. Zarówno WSA w Gdańsku (I SA/Gd 264/16), jak i NSA rozpatrywały ją dwukrotnie. Oba sądy stwierdziły, że nie ma znaczenia kto wyeliminuje ryzyko uszczuplenia dochodu budżetu państwa. Natomiast kwestią najważniejszą jest, żeby po prostu do takiej straty nie doszło.

Finalnie cały spór zakończył się 3 września br. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (I FSK 1418/16). Sąd zgodził się z wcześniejszymi tezami, jakie już wcześniejsze składy sędziowskie wywiodły. Dodał, że fiskus nie uwzględnił dwóch bardzo ważnych kwestii jakimi są zbadanie dobrej wiary i czy doszło do zagrożenia stratami gospodarczymi poprzez wystawienie tych faktur korygujących.

Zobacz również: Roczna korekta podatku odliczonego >>

Na kogo powinna być wystawiona faktura korekta? >>

Analiza - Faktury korygujące zbiorcze >>