Odstąpienie od umowy o zamówienie ma charakter wyjątkowy

Zamówienia publiczne

Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli ubiegał się wcześniej o dofinansowanie ze środków unijnych, które następnie zostały mu przyznane, skutkiem czego dalsze trwanie umowy...

23.08.2016

SN: przyczyna wypowiedzenia przyszła, ale pewna

Dopuszczalna jest przyszła przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, o ile ma nastąpić w nieodległym terminie - stwierdził Sąd Najwyższy, uchylając wyroki dwóch instancji w sprawie zwolnionego prezesa...

16.08.2016

Podpis wykonawcy nie jest elementem treści oferty

Zamówienia publiczne

Brak podpisu wykonawcy w wyznaczonym miejscu formularza ofertowego nie może być uznany za błąd dyskwalifikujący ofertę z powodu niezgodności z SIWZ. To nie dane kontaktowe, czy podpis stanowią o...

15.08.2016