RIO: dotacja nie może być refundacją

Samorząd terytorialny

Dotacja celowa może być udzielana po zawarciu umowy, ale przed zakończeniem realizacji zadania, nie może mieć formy refundacji. A jeśli ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, uchwała podlega...

28.02.2018

Samorządowe 500+ z Nysy niezgodne z prawem

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał, że bon wspierający rodziny z dziećmi, który jeszcze przed uruchomieniem rządowego programu 500+, wprowadziła Nysa, jest sprzeczny z prawem.

27.02.2018

RIO: treść umowy to kompetencja wójta

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie ma kompetencji do określenia w uchwale postanowień, co do treści umowy w sprawie przekazania dotacji celowej na prace przy zabytku stwierdziła RIO w Olsztynie.

26.02.2018

Wojewoda: szkolenie strażaka to też ćwiczenia

Samorząd terytorialny

Pojęcie szkolenie zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej odnosi się zarówno do nabywania wiedzy teoretycznej jak i praktycznej np. poprzez udział w ćwiczeniach lub manewrach - stwierdził...

23.02.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski