Sprawy dotyczą asesorów, którzy na mocy art. 106 ustawy o ustroju sądów powszechnych zostali mianowani przez ministra sprawiedliwości i czekali na decyzję Krajowej Rady Sądownictwa o akceptacji. Minister ma dwa miesiące na przedstawienie kandydatur Radzie.

Ważny środek zaskarżenia

Gdy kandydatura asesora jest zaakceptowana przez KRS, to następnie pełni on przez cztery lata swoje obowiązki. Status osób, które nie nabyły praw sędziów może być dwojaki:

  • jako referendarz ( i wtedy przysługuje zażalenie na postanowienie referendarza, które rozpatruje sąd I instancji),
  • jako sędzia ( i wtedy składa się apelację do sądu II instancji).

Stron, które żądają wpisu do ksiąg wieczystych sprawy personalne nie obchodzą, mało tego nawet nie mogą się dowiedzieć, czy asesor ma uprawnienia sędziego czy nie. Dlatego, że takich informacji sąd nie ujawnia. Niekiedy czekają kilkanaście lat na rozpatrzenie sprawy, a status asesora wydłużył i dochodzenie swoich praw.

Uchwała zgodna z poprzednią linią

Sąd Najwyższy uznał w siedmiu uchwałach z 7 września br. , że właściwym środkiem zaskarżenia jest apelacja. Sędzia Marta Romańska poparła niedawne uchwały SN, według których w sprawie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych wydane przez asesora sądowego, gdy asesor nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje odwołanie do sądu drugiej instancji (sygnatura akt III CZP 10/18).

Czytaj: KRS szybko wskaże kandydatów do Sądu Najwyższego>>

Sygnatura akt III CZP 26/18, III CZP 40/18, III CZP 57/18 uchwała 3 sędziów z 7 września 2018 r.