WSA: nie można wnieść dwóch skarg na tę samą uchwałę

Samorząd terytorialny

Jedna osoba nie może wnieść dwóch skarg na tę samą uchwałę. O tym, która ze spraw została wszczęta wcześniej, decyduje nie data ich zarejestrowania w sądzie administracyjnym, lecz data wniesienia...

20.09.2016

Zachowek nie obniży podatku dochodowego

Do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie można zaliczyć zapłaconego zachowku - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy...

16.09.2016

Z tajemnicy radcowskiej nie zwalnia udział w przetargu

Zamówienia publiczne

Kancelaria, która startuje w przetargu na obsługę prawną nie może w ofercie przedstawiać informacji, które podlegają tajemnicy radcowskiej i zobowiązać podmiot przeprowadzający postępowanie do...

15.09.2016

NSA pyta TSUE o zwolnienie z VAT i stawkę 0 proc.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu został sporządzony w ramach zawisłego przed NSA sporu dotyczącego interpretacji...

15.09.2016