NSA: Organy muszą kierować się zasadą symetrii

Dla zachowania terminu do przedłużenia zwrotu różnicy podatku konieczne było przed jego upływem doręczenie podatnikowi postanowienia naczelnika urzędu skarbowego - orzekł Naczelny Sąd...

25.04.2018

SN: Biegły oszacował szkody, bez wizji lokalnej

Budownictwo

Sąd II instancji nie może zostawiać inwestora bez wyjaśnienia, na czym polegają wadliwie wykonane prace budowlane, tylko dlatego, że prywatna ekspertyza biegłego nie jest wiarygodna - taki jest sens...

25.04.2018

NSA: ostrożnie z remontami w historycznym budynku

Naczelny Sąd Administracyjny miał odpowiedzieć na pytanie, czy w budynku należącym do historycznego układu urbanistycznego Gniezna można wymienić okna. Sąd orzekł, że najpierw trzeba ustalić, jak...

24.04.2018

NSA: Bez centralizacji gmina nie odzyska VAT

Gmina musi być zcentralizowana, aby móc uzyskać zwrot VAT. Fiskus ma obowiązek ją to tego wezwać. W przeciwnym wypadku ma prawo zostawić sprawę bez rozpoznania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

24.04.2018

WSA: Ochrona musi dotyczyć także zwrotu VAT

Zakres ochrony wynikający z uzyskanej przez podatnika interpretacji indywidualnej nie ogranicza się jedynie do braku obowiązku zapłaty podatku należnego, ale powinien też obejmować prawo do...

23.04.2018

WSA: prezes zarządu spółki może zostać bezrobotnym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że pełnienie funkcji w organach spółki nie wyklucza automatycznego uznania, że osoba taka jest gotowa i zdolna do podjęcia pracy. Ta okoliczność jest...

23.04.2018

NSA: Zagraniczny dochód dziecka pozbawi rodziców ulgi

Jeśli dziecko zarobi ponad wyznaczony próg, to bez znaczenia pozostaje okoliczność miejsca osiągnięcia tego dochodu. Z ulgi rodzic nie będzie mógł skorzystać - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny....

20.04.2018