SN: brak prześwietlenia przyczyną zgonu?

Sąd Najwyższy uchylił dwa orzeczenia lekarskich sądów dyscyplinarnych z powodu błędów proceduralnych. Zaś Prokuratura Okręgowa oskarżyła lekarza o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie...

10.04.2018

Inspektor budowlany mógł doprowadzić do zagrożenia

Budownictwo

Organ nadzoru budowlanego nie decyduje o sposobie przeznaczenia przewodów kominowych, bo likwidując jedno zagrożenie, może wywołać inne. Swoje decyzje powinien opierać albo o treść pozwolenia na...

09.04.2018

NSA: jest wątpliwość co do dowodów z podsłuchów

Czy w postępowaniu podatkowym mogą być wykorzystana przekazane przez prokuraturę protokoły z podsłuchów rozmów, bez potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich...

07.04.2018

NSA: odwołanie darowizny bez mocy wstecznej

Odwołanie darowizny nieruchomości skutkuje ponownym jej nabyciem, więc podatnik chcąc skorzystać z zwolnienia musi na nowo czekać 5 lat - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.04.2018

Pracodawca winny, bo tolerował naderwaną wykładzinę

BHP

Pracodawca ma obowiązek reagować na monity zgłaszane przez pracownika w związku z zagrożeniami, jakie występują na stanowisku pracy. Jeśli je zlekceważył odpowiada za szkodę stwierdził Sąd Okręgowy w...

05.04.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski