SA: Powikłania są wpisane w ryzyko każdej operacji

Finansowanie zdrowia

Po usunięciu tętniaka mogą pojawić się zaburzenia pamięci. Żądając za to odszkodowania, trzeba jednak wykazać, że jest to skutkiem błędu lekarskiego, a nie zwykłym powikłaniem, za które szpital nie odpowiada - uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi.

03.11.2018

Odszkodowanie także w przypadku utraty wartości handlowej pojazdu

Prawo cywilne

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie - rozstrzygnął w uchwale Sąd Najwyższy.

03.11.2018

Przejmowanie klientów to nie zawsze nieuczciwa konkurencja

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Bazę klientów i technologie produkcji trzeba dobrze chronić. Nie wystarczy ustawić hasła do komputera. Były pracownik może wykorzystać zdobytą wiedzę do uruchomienia własnej firmy. Jeśli nie złamie żadnych zabezpieczeń i umownych zapisów, nie naruszy tajemnicy przedsiębiorstwa.

02.11.2018

SA: Udział w negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia nieobecności w sądzie

Wymiar sprawiedliwości

W sprawie zapadł wyrok zaoczny. Pozwany w sprzeciwie podnosił, że należało zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, gdyż w dniu rozprawy wypadł mu nagły i nieprzewidziany wyjazd na negocjacje. Takie zdarzenie nie wystarcza jednak, by strona mogła bez usprawiedliwienia nie stawić się na rozprawie

02.11.2018

WSA: PGNiG nie umie uzasadnić swoich decyzji

Prawo gospodarcze

Odpowiedź na skargę do sądu nie jest uzasadnieniem decyzji - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Spółka giełdowa, obracająca mieniem publicznym powinna być transparentna i przekazywać dane z działalności na żądanie stowarzyszenia - dodał.

02.11.2018

Nie każdy post na facebooku jest materiałem wyborczym

Wybory

Informacji zamieszczonej na facebooku przez osobę prywatną, która nie jest związana z żadnym komitetem wyborczym uczestniczącym w wyborach samorządowych i prowadzącym kampanię wyborczą, nie można zaliczyć do materiałów wyborczych – stwierdził Sąd Okręgowy w Zamościu.

31.10.2018

Sąd: Odszkodowanie za auto zastępcze to koszt celowy i uzasadniony

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Samochód po kolizji wymagał naprawy. Właściciel odpłatnie wynajął więc auto zastępcze i pozwał ubezpieczyciela sprawcy kolizji o zwrotu tego wydatku. Powództwo było w całości zasadne, ponieważ ubezpieczyciel nie udowodnił, że powód mógł nieodpłatnie korzystać z innych samochodów zarejestrowanych na swoje nazwisko - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

31.10.2018

NSA: Każdy może sprawdzić, jak przygotowywana jest matura

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przygotowania zadań i testów na egzaminy są informacją publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie podzielił argumentacji komisji, że to procedura wewnętrzna.

31.10.2018

NSA: Zwrot opłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się

Prawo cywilne Administracja publiczna

Orzecznictwo dopuszcza alternatywną drogę dochodzenia tego rodzaju roszczeń: przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zwrot nadpłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się.

30.10.2018

Jedna rozprawa jawna wyklucza wyrok na posiedzeniu niejawnym

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym dopuszczalne jest tylko na etapie wstępnego badania sprawy. Jeżeli sąd odbył już posiedzenie jawne wyznaczone na rozprawę, wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym będzie prowadziło do nieważności postępowania - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

29.10.2018