Uciążliwość hałasu trzeba udowodnić

Skargi mieszkańców czy nawet uciążliwość hałasu są niewystarczające, aby ograniczyć czas funkcjonowania instalacji i urządzeń emitujących hałas. Trzeba wykazać negatywny wpływ hałasu na środowisko...

13.05.2018

NSA: Nakaz inspektora sprzeczny z wyrokiem cywilnym

Budownictwo

Sąd cywilny dokonując zniesienia współwłasności nie może podważyć obowiązku przedstawienia dokumentów legalizacyjnych, które wydał inspektor nadzoru budowalnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

11.05.2018

NSA: Nagroda za talent z podatkiem

Pieniężna nagroda przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne podlega opodatkowaniu orzekł Naczelny Sad Administracyjny.

10.05.2018