Bezduszny szpital zapłaci większe zadośćuczynienie

Opieka zdrowotna

Ponad 1,7 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania zapłaci pacjentce szpital w Lublinie za źle przeprowadzoną operację kręgosłupa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, podnosząc o 450 tys. zł kwotę...

05.10.2018

Dramatyczne skutki braku szkolenia zleceniobiorcy

BHP

Podczas obsługi frezarki doszło do wypadku, w którym kobieta pracująca na umowie zlecenia straciła dwa palce. Wcześniej dopuszczono ją do pracy, choć nie była właściwie przeszkolona. Maszyna nie była...

03.10.2018

NSA: Sprzedaż gruntu z budynkiem zwolniona z VAT

VAT Administracja publiczna

Sprzedaż samego gruntu, na którym znajdują się ganek od budynku z sąsiedniej działki, stanowi dostawę niezabudowanego gruntu. Taka transakcja może skorzystać ze zwolnienia z VAT. Potwierdza wyrok...

02.10.2018

SA: Miliony na czarną godzinę nie dla wspólnika

Spółki

Zatrzymywanie milionowego zysku może być uzasadnione interesem spółki, nawet jeżeli trwa już od kilka lat i pozbawia dywidendy wspólników - uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach. W przypadku spółki...

02.10.2018

SN: Kary umowne przy dzieleniu się częstotliwościami legalne

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Rezerwacjami częstotliwości można handlować i umawiać się na lojalne działanie - orzekł Sąd Najwyższy. - Umowa dotycząca kar w razie utrudniania jej realizacji przez zaskarżenie decyzji jest legalna...

01.10.2018

Reduta Ordona wpisana do rejestru zabytków

Administracja publiczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisaniu do rejestru zabytków miejsca walki stoczonej 6 września 1831 r. w stolicy, na...

30.09.2018