Optymalizacja wydatków marketingowych

Odmowa zaliczenia wydatkw marketingowych w koszty związana jest głwnie ze stwierdzeniem braku związku tych wydatkw z przychodami. Część wydatkw marketingowych przeznaczonych na reprezentację pomimo...

20.09.2010

Biometria - korzyści, koszty, zagrożenia

Wprowadzenie w czerwcu 2009 roku nowych paszportów zawierających dwie cechy biometryczne spowodowało burzliwą dyskusję na temat zachowania równowagi pomiędzy wdrażaniem coraz nowoczeoeniejszych...

19.09.2010

Koncesjonariusz też ryzykuje

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi wymaga, aby część nakładów związanych z wykonaniem koncesji była ponoszona przez samego koncesjonariusza. Już samo takie zaangażowanie...

17.09.2010

Rada Gospodarcza sceptycznie o podatku bankowym

Najłagodniej mówiąc, sceptyczne, jeżeli nie wprost przeciwne - tak prof. Dariusz Filar skomentował opinie członków Rady Gospodarczej przy premierze na temat podatku bankowego. - Większość wypowiedzi...

14.09.2010

Strasburg w obronie tajemnicy dziennikarskiej

Holenderska policja zmusiła dziennikarzy do wydania zdjęć z nielegalnego wyścigu samochodowego. Wielka Izba Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydała 14 września wyrok uznający...

14.09.2010

Rzecznicy patentowi chcą odrębnego sądu patentowego

Ministerstwo Sprawiedliwości nie widzi na razie potrzeby utworzenia specjalnych sądów własności przemysłowej. To ogromna szkoda dla obrotu gospodarczego ocenia Anna Korbela, prezes Polskiej Izby...

14.09.2010

SN: gwarancje celne obejmują konkretne długi

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa przegrała przed Sądem Najwyższym w sprawie o zapłatę długów celnych powstałych przy sprowadzaniu tekstyliów z Chin. SN stwierdził, że warunkiem zabezpieczenia...

13.09.2010

Nie można zwolnić nie-funkcjonariusza

Nieporozumieniem jest sytuacja, w której następuje zwolnienie ze służby w CBA jej byłego szefa Mariusza Kamińskiego. Obecny Szef CBA w żadnym wypadku nie miał podstaw, aby wydać tego typu decyzję i...

13.09.2010

Radca wystąpi też jako pełnomocnik w procesie karnym

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego ustawą z 5 listopada 2009 r., która obowiązuje od 8 czerwca 2010 r., zniosła ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe w zakresie reprezentacji procesowej strony...

12.09.2010

Niekonstytucyjne mandaty z gminnych fotoradarów

Ani ustawa Prawo o ruchu drogowym, ani ustawa o strażach gminnych nie upoważnia tej służby w żadnym razie do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących...

11.09.2010

Biznes: NIE dla podatku bankowego!

Rząd rozważa możliwość wprowadzenia tzw. podatku bankowego. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Rada Ministrów przedstawi odpowiedni projekt ustawy. Własny projekt w sprawie podatku bankowego złożyło...

10.09.2010

Dąbrowski i Paprzycki: Jaka wizja Sądu Najwyższego?

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN przedstawiło prezydentowi dwóch kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Lech Paprzycki jest karnistą, Stanisław Dąbrowski cywilistą. Jak widzą oni rolę Sądu...

09.09.2010

Inwestor i generalny wykonawca - spór i współpraca

Po okresie stagnacji w sektorze inwestycji budowlanych zaobserwować można wyraźne ożywienie. Kompleksowa koordynacja szerokiego zakresu prac nad projektami może jednak wykraczać poza możliwości...

07.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski