GPS przydatny w obserwcji podejrzanych

W Europejskim Trybunale Praw Człowieka zapadł 2 września br. ważny wyrok, którego istotą jest ocena przepisów dozwalających organom ścigania śledzenie poczynań obywateli za pomocą GPS. Była to...

07.09.2010

Oprocentowanie nadpłaty

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu oprocentowania nadpłaty. Autor opisuje w nim kwestię wysokości oprocentowania oraz termin, od ktrego przysługuje oprocentowanie. W komentarzu przedstawiono także...

07.09.2010

Podatek od pakietów medycznych nie taki oczywisty

Kwestia opodatkowania tzw. dobrowolnych świadczeń medycznych dla pracowników od kilku lat stała się przedmiotem bardzo poważnych kontrowersji. Niedawna uchwała NSA dotycząca tego zagadnienia wbrew...

06.09.2010

Demokracja i prawo utrudniają ochronę przyrody

Park narodowy to najlepszy sposób ochrony przyrody.Tymczasem Białowieski Park Narodowy zajmuje obecnie powierzchnię zaledwie jednej szóstej polskiej części puszczy. Ostatni raz jego granice udało się...

04.09.2010

Powodzianie nie mają dużych szans na odszkodowania

Osoby, które złożyły pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa o odszkodowanie za straty wywołane powodzią muszą udowodnić przed sądem fakt wystąpienia szkody, jej wysokość, bezprawność działania,...

03.09.2010

Reklama usług doradztwa podatkowego

Podpisana w dniu 23 czerwca 2010 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p. wprowadziła szereg zmian,...

02.09.2010

Wciąż ułomne prawo do obrony w Polsce

Wejście w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jak i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka było jednym z głównych czynników zmian w polskiej procedurze karnej (pojawienie się...

01.09.2010

Trudno będzie ściągnąć podejrzanego z RPA

Polska prokuratura skierowała do Republiki Południowej Afryki wniosek o ekstradycję finansisty Janusza Lazarowicza, podejrzanego o podżeganie do zabójstwa. - Procedura badania tego wniosku może być...

31.08.2010

Po wyroku TK można odzyskać stare odsetki

Podatnicy, którzy przed laty otrzymali bez oprocentowania zwrot kwot wpłacanych na poczet odsetek za zwłokę od nienależnie zapłaconej zaległości podatkowej, mogą ubiegać się o wyrównanie przez...

30.08.2010

Pryska mit pozwów zbiorowych

Miały być batem na urzędników i nieuczciwe firmy. Dochodzenie roszczeń okazuje się jednak trudne. Wiele pozwów grupowych nigdy do sądu nie trafi. Juz teraz autorzy niektórych z nich wycofują. W...

26.08.2010

Zastaw skarbowy

Komentarz poświęcony jest instytucji zastawu skarbowego jako rodzaju zabezpieczenia rzeczowego interesw finansowych władzy publicznej, w sytuacji, gdy istnieją trudności z uzyskaniem należnych...

23.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski