Dobry opis przedmiotu zamówienia to podstawa

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane, to dokumentacja projektowa stanowi treść SIWZ w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia....

28.09.2010

Papierowa ochrona zabytków w Polsce

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) - Delegaturę w Rzeszowie wskazały na lata zaniedbań w gospodarowaniu nieruchomościami zabytkowymi przez ich publicznych właścicieli...

26.09.2010

Zadośćuczynienie tylko za pobyt w areszcie?

Na podstawie wydanego 23 września wyroku były komendant policji w Białej Podlaskiej Władysław Szczeklik dostanie 200 tys. złotych zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie. Na pewne aspekty tego...

24.09.2010

Kiedy możemy mówić o prawnej niedoskonałości blędu?

Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują pojęcia błędu, przyjmuje się natomiast, że błędem jest mylne wyobrażenie o istniejącym stanie sprawy lub w ogóle jego brak. O prawnej doniosłości błędu możemy...

23.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski