Prokuratorzy nie chcą oskarżać firm o łamanie kodeksu

Tylko 12 procent skarg składanych przez Państwową Inspekcję do prokuratury na pracodawców kończy się aktem oskarżenia - informuje Anna Tomczyk Główny Inspektor Pracy. Warto zauważyć, że pogorszył się...

13.09.2011

Mediacja sądowa - z dużej chmury mały deszcz

Normatywnemu uregulowaniu mediacji w ramach procedur sądowych towarzyszyły znaczne oczekiwania.Spodziewano sięzmniejszenia liczby postępowań sądowych, skutkującego skróceniem czasu ich trwania. Nic...

12.09.2011

Nie będzie art. 212, będą wyższe odszkodowania

Usunięcie z Kodeksu karnego artykułu 212, pozwalającego na karanie za pomówienie, jest słuszne. Jednak skutkiem ubocznym takiej decyzji będzie lawinowy wzrost liczby i wysokości odszkodowań za...

12.09.2011

Jak zabezpieczyć interes wynajmującego mieszkanie?

Wielu studentów, uczniów, jak również wiele rodzin z powodów finansowych nie decyduje się na zakup mieszkania, tylko na jego najem. Dla wynajmujących jest to oczywiście okazja do uzyskania...

12.09.2011

Lewiatan: przy egzekucji jedno pełnomocnictwo wystarczy

Odstąpienie od wymogu dołączania w trakcie procesu i egzekucji pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnik wykonuje zawód radcy prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego, usprawniłoby procedurę dochodzenia...

08.09.2011

Potrącenie wierzytelności

Możliwe są dwa rodzaje potrącenia: umowne i ustawowe. Ustawowe potrącenie wierzytelności, w przeciwieństwie do potrącenia umownego, jest instytucją unormowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia...

08.09.2011

Nie trzeba specjalnego prawa dot. gazu łupkowego

Polska nie potrzebuje nowych regulacji prawnych, które będą dotyczyły wydobycia gazu łupkowego. Prawo unijne jest restrykcyjne, szczególnie w kwestii ochrony środowiska - powiedział podczas Forum...

08.09.2011

MG: przedsiębiorstwa będą ostrożne w inwestycjach

Analitycy Ministerstwa Gospodarki, ktrzy przeanalizowali nakłady inwestycyjne po I płroczu tego roku sądzą, że w kolejnych miesiącach przedsiębiorstwa będą raczej ostrożne w rozpoczynaniu inwestycji,...

08.09.2011

Związek zawodowy w CIT

Związek zawodowy to organizacja zrzeszająca pracownikw i broniąca ich praw, ale także podmiot uzyskujący określone przychody i ponoszący określone koszty. Tym samym ma on status podatnika podatku...

08.09.2011