Ustawa o praniu pieniędzy uchwalona z wieloma wadami

Oczekująca na podpis prezydenta ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawiera niejasne sformułowania i nieprecyzyjne definicje. Po stronie firm może powstać ryzyko popełniania błędów i surowych...

16.03.2018

Haładyj: zaufanie do przedsiębiorców to podstawa

Odpowiednie ramy prawne, a więc też takie, które tworzą swego rodzaju legitymację czy pełnomocnictwo do podejmowania działań opartych na zaufaniu do przedsiębiorców i partnerstwie są kluczowe -...

15.03.2018

Wywłaszczenie tylko za słusznym odszkodowaniem

W czasie negocjacji, które muszą poprzedzić nabycie nieruchomości przez wywłaszczenie, należy negocjować odszkodowanie, które pokryje chociażby częściowo wszystkie generowane przez nie koszty - radzi...

13.03.2018

RPO: pisma procesowe także w konsulatach

Polacy mieszkający za granicą mają problemy z dochowaniem terminów czynności procesowych w postępowaniu cywilnym przed polskimi sądami ponieważ obowiązuje data stempla pocztowego Poczty Polskiej a...

12.03.2018

Interpretacje podatkowe nie spełniają swojej roli

Problem leży nie w przepisach, lecz w sposobie ich stosowania przez organy podatkowe. Sama idea interpretacji jest dobra. Praktyka jednak pozostawia wiele do życzenia tłumaczy prof. Krzysztof...

10.03.2018

Orzeczenie TSUE o arbitrażu to zła wiadomość

Po orzeczeniu TSUE w sprawie arbitrażu istnieje ryzyko, że te postępowania, które jeszcze się toczą, a nie ma wyroku częsciowego o jurysdykcji, mogą zostać umorzone mówi adwokat Bartosz Krużewski z...

09.03.2018

Sukces początkiem końca butikowej kancelarii?

Jeśli komuś zależy na utrzymaniu butikowego charakteru kancelarii tylko prawo pracy, prawo karne, albo prawo handlowe to są granice wzrostu, ta firma może urosnąć tylko do pewnego poziomu twierdzi...

09.03.2018