Wiceminister: reforma KRS będzie zgodna z konstytucją

Argumenty o niekonstytucyjności, bądź naruszeniu standardów europejskich, przez projekt nowelizacji ustawy o KRS są całkowicie chybione i świadczą właśnie o nieznajomości tych standardów - powiedział...

09.05.2017

Poręczyciel może żądać wpisu do księgi wieczystej

Gdy poręczyciel spłacił za dłużnika kredyt zabezpieczony hipoteką na majątku dłużnika, jego sytuację może poprawić odwołanie się do tej właśnie hipoteki. Może również powołać się na wstąpienie w...

09.05.2017

Agenda OBWE zaleca rezygnację ze zmian w KRS

Proponowane zmiany budzą poważne obawy związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności podziałem władz i niezależnością władzy sądowniczej stwierdza OBWE/ODIHR w swojej opinii prawnej...

09.05.2017

Zakaz handlu w niedziele niezgodny z Konstytucją?

Procedowany właśnie w Sejmie obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zawiera liczne wady legislacyjne. Narusza aż 5 zasad ustawy zasadniczej, w tym zasadę równości - uważa Polska...

09.05.2017

Prawnicy z UJ: zmiany w sądach będą niekonstytucyjne

Niekonstytucyjna, likwidująca trójpodział władzy, niszcząca sędziowską niezawisłość tak prawnicy z Wydziału Prawa i Administracji UJ ocenili reformę sądownictwa przygotowywaną przez PiS. Ich zdaniem...

08.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski