Compliance w podatkach to nie tylko przepisy

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Compliance wynika, że coraz więcej polskich firm poświęca uwagę zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa, przepisami branżowymi czy zasadami etyki -...

14.02.2018

Szybsze przedawnienie usprawni obrót?

Skrócenie okresu przedawnienia roszczeń to słuszny kierunek, ale projekt wymaga dopracowania - uważają, Rafał Trzeciakowski i Karolina Wąsowska. Ich zdaniem krótszy okres przedawnienia będzie...

14.02.2018

Komputer może dyskryminować, a RODO temu zapobiega

Profilowanie może prowadzić do dyskryminacji. Pojawia się ona przede wszystkim wtedy, gdy w trakcie profilowania uwzględnia się takie cechy jak: płeć, wiek, pochodzenie etniczne, stan zdrowia,...

13.02.2018

Informatyczne algorytmy odmienią pracę prawników

Nadchodzący przełom w systemach inteligentnych algorytmów z pewnością zrewolucjonizuje całą gospodarkę w sposób porównywalny z upowszechnieniem dostępu do internetu. Rewolucja ta odmieni też...

12.02.2018

Niepotrzebne obostrzenia w ustawie o Karcie Polaka

Gdy z uwagi na swą sytuację demograficzną Polska potrzebuje wielu imigrantów, a deklarujący polską narodowość posiadacze Karty Polaka są idealnymi kandydatami do asymilacji, niepotrzebnie zaostrzono...

10.02.2018

Skarga nadzwyczajna ma naprawiać błędy sądów

Orzeczenia niespełniające standardów, a przez to niezgodne z podstawowymi kryteriami sprawiedliwości, wymagają korekty, nawet w przypadku, gdy są już prawomocne - pisze dr Krzysztof Szczucki,...

09.02.2018

Polityka zgodności nowym wyzwaniem dla polskich firm

Mało jeszcze znane słowo compliance, oznaczające działanie zgodne z prawem i zasadami etycznymi, zaczyna w biznesie coraz więcej znaczyć. Nie wszyscy jeszcze przedsiębiorcy i menedżerowie doceniają...

08.02.2018

Rewolucja w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

Przełom stycznia i lutego 2018 r. to czas bardzo istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych - pisze Jacek Kudła. I dodaje, że są one pożądane i od dawna...

08.02.2018

Polityka zgodności może dotyczyć 20 tys. firm

Coraz więcej polskich firm stosuje zasady zarządzania zgodnością, ale wciąż dotyczy to tylko największych podmiotów. Tymczasem wkrótce duża część takich obowiązków może dotyczyć nawet 20 tys....

07.02.2018

Radcowie: minister chce zabrać samorządom aplikacje

W ramach zaproponowanego modelu aplikacji uniwersyteckiej, która w istocie stanowić będzie wydłużenie studiów ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy teoretycznej, nie sposób realizować celów aplikacji...

06.02.2018

Dr Mednis: zakazane będą zautomatyzowane decyzje

- Nie musimy żądać zgód na samo profilowanie. Nawet RODO pośrednio przyznaje, że profilowanie może opierać się na przesłankach innych niż zgoda, w szczególności tzw. uzasadnionym interesie. Ale w takim przypadku zainteresowana osoba może zgłosić sprzeciw - wyjaśnia dr Arwid Mednis z kancelarii PwC.

06.02.2018

Wiceminister: uczelnie potrafią kształcić aplikantów

Strefa aplikanta

Umożliwienie uczelniom wyższym kształcenie aplikantów prawniczych - przewiduje projekt regulacji, nad którym pracuje resort sprawiedliwości. Uczelnie wyższe są dobrze przygotowane do kształcenia...

05.02.2018