Przykładem tego jest między innymi usunięcie z projektu kontrowersyjnych pomysłów, takich jak karanie pracodawców ograniczeniem wolności czy automatyczna obowiązkowa alokacja pracodawcy do państwowego funduszu inwestycyjnego w razie braku dokonania wyboru w odpowiednim czasie. To pozytywna odpowiedź na postulaty pracodawców.

Gwarancja prywatności środków zgromadzonych w PPK

Potwierdzono również czarno na białym prywatny charakter środków gromadzonych w ramach PPK. Prawnie jest to zbyteczne, ale medialnie ładnie się sprzeda. Dzięki takiemu zabiegowi socjotechnicznemu potencjalnym usługodawcom będzie łatwiej dotrzeć ze swoim produktem do docelowych adresatów.

 

Zmiany w polityce inwestycyjnej

Ponadto usługodawcy uzyskali w miarę jasne wytyczne co do prowadzenia polityki inwestycyjnej w PPK. To pozytywna odpowiedź na postulaty przyszłych usługodawców. Projektodawcy wsłuchali się też w zgłaszane uwagi, np. w zakresie zwiększania konkurencyjności produktów oferowanych w ramach PPK (przez dopuszczenie zakładów ubezpieczeń oraz funduszy emerytalnych), chociaż można mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście przyniesie zwiększenie konkurencyjności na rynku ofert PPK. Zobaczymy.

Związki zawodowe będą miały wpływ na PPK

Ważna zmiana to zapewnienie rzeczywistego wpływu związków zawodowych na powstawanie PPK w poszczególnych zakładach pracy. Będzie to miało postać konieczności osiągniecia przez pracodawcę z porozumienia z reprezentacją pracowników co do wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Termin uruchomienia PPK - nierealny

Natomiast to, co moim zdaniem jest nierealne w tym projekcie, to zapisane w nim terminy uruchomienia PPK. Projektodawcy zbytnio optymistycznie podchodzą do rzeczywistości i dalej twierdzą (nawet wbrew własnym wypowiedziom medialnym sprzed kilku tygodniu), że pierwsze składki do PPK będą wpłacane już w pierwszym kwartale 2019 roku. Patrząc na stan przygotowania większości interesariuszy PPK do wprowadzenia tego produktu, moim zdaniem w przyszłym roku żadnych składek do PPK nie zobaczymy, ale chciałbym się oczywiście mylić. Myślę, że ustawa o PPK zostanie uchwalona jeszcze w tym roku, ale pierwsze składki do PPK zobaczymy najwcześniej dopiero za kilkanaście miesięcy.

dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

 [-DOKUMENT_HTML-]