Nowe unijne prawo ma lepiej chronić nasze dane

Zacieśnienie wzajemnej współpracy i lepsza koordynacja działań w zakresie ochrony danych osobowych, które mają ze swej natury wymiar transgraniczny to najważniejsze elementy nowego unijnego prawa,...

02.10.2017

Nowe technologie zmieniają pracę prawników

Duża część nowych technologii może fundamentalnie zmienić paradygmaty będące podstawą współczesnych systemów prawa. Mogą zmienić znaczenie prawa, sposób jego tworzenia oraz egzekwowania. Niechybnie...

28.09.2017

Instytucja może zawrzeć ugodę, gdy to opłacalne

Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej jeśli uzna, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu...

27.09.2017