Jolanta Ojczyk: Unijne przepisy wprowadziły od 1 kwietnia ważną zmianę dla producentów artykułów spożywczych dotyczącą informacji umieszczanych na opakowaniach czy etykietach. Na czym ona  polega? 

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska: Od 1 kwietnia 2020 r. zaczęły być stosowane nowe zasady deklarowania na etykietach środków spożywczych informacji o pochodzeniu podstawowego składnika. Regulują je dwa rozporządzenia: nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775. Obowiązek deklarowania pochodzenia podstawowego składnika reguluje art. 26 ust. 3 rozporządzenia nr 1169/2011. Zgodnie z nim: „Jeżeli jest podany kraj lub miejsce pochodzenia danego środka spożywczego i gdy nie jest on taki sam jak kraj lub miejsce pochodzenia jego podstawowego składnika podaje się również kraj lub miejsce pochodzenia tego podstawowego składnika lub wskazuje się, że kraj lub miejsce pochodzenia tego podstawowego składnika jest inne niż kraj lub miejsce pochodzenia środka spożywczego".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Już w czwartek 23 kwietnia bezpłatne szkolenie on-line o nowych zasadach znakowania produktów spożywczych!
Chcesz wziąć udział, zapisz się tutaj >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy wszystkie produkty muszą być sprzedawane zgodnie z nową regulacją już od początku kwietnia? 

Przede wszystkim należy podkreślić, że nowy obowiązek nie dotyczy wszystkich środków spożywczych. Obejmuje on tylko te produkty, na których została podana informacja o ich pochodzeniu, a podstawowy składnik pochodzi z innego kraju lub miejsca. Ponadto, rozporządzenie nr 2018/775 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 r. Nie oznacza to jednak, że od tego samego dnia wszystkie etykiety środków spożywczych powinny być dostosowane do nowej regulacji. Zgodnie bowiem z jego art. 4 „Środki spożywcze wprowadzone do obrotu lub etykietowane przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia mogą być przedmiotem obrotu do czasu wyczerpania zapasów.” Do obrotu będą więc mogły być wprowadzone produkty już zapakowane w opakowania z etykietami niedostosowanymi do nowych wymogów, ale wątpliwe będzie wykorzystanie samych etykiet czy opakowań i pakowanie w nie produktów po 1 kwietnia 2020 r.  Wiele przedsiębiorstw spożywczych będzie więc musiało dostosować dotychczasowe oznakowanie swoich produktów żywnościowych, a być może także zmienić dotychczasowe źródła i kanały dostaw surowców. 

Czytaj również: Nowelizacja tarczy antykryzysowej już obowiązuje >>

 


Jak taka deklaracja powinna wyglądać w praktyce?

Najlepiej będzie to zobrazować na przykładzie. Weźmy keczup, na etykiecie którego zostało wskazane: „Wyprodukowano w Polsce”, ale pomidory producent sprowadził z Hiszpanii. W takim przypadku w oznakowaniu powinna pojawić się informacja o pochodzeniu pomidorów, które są tutaj podstawowym składnikiem i może ona brzmieć: „Pomidory pochodzą z Hiszpanii”, „Pomidory z UE”, „Pochodzenie pomidorów: UE” czy nawet tylko „Pomidory nie pochodzą z Polski”. Prawodawca zostawił tutaj szeroki wybór dopuszczalnych form deklaracji pochodzenia podstawowego składnika.

W Polsce mamy dużo produktów regionalnych, np. ser koryciński, oraz zwyczajowych, np. kiełbasa krakowska. Wówczas też trzeba podawać kraj pochodzenia?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 2018/775, za deklarację pochodzenia nie uznaje się „nazw geograficznych, które są częścią nazw zwyczajowych i rodzajowych i które bezpośrednio wskazują na pochodzenie, lecz ich powszechna interpretacja nie wskazuje na kraj lub miejsce pochodzenia”. Przykładami nazw rodzajowych i zwyczajowych są: kiełbasa krakowska, frankfurterki, bułka wrocławska, barszcz ukraiński itp.  Inaczej jest w stosunku do produktów regionalnych jak przykładowo ser koryciński czy kiełbasa lisiecka. Póki co takie nazwy są wyłączone spod nowej regulacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Już w czwartek 23 kwietnia bezpłatne szkolenie on-line o nowych zasadach znakowania produktów spożywczych!
Chcesz wziąć udział, zapisz się tutaj >> Webinar poprowadzi dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska jest wspólniczką i współzałożycielką Centrum Prawa Żywnościowego (www. food-law.pl), które prowadzi wspólnie z Danielem Szostkiem. Doradza przedsiębiorstwom branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa żywnościowego, autorka książki pt. "Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011"