Nowy formularz skierowania na badania profilaktyczne

BHP

Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt zmiany rozporządzenia ws. przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz...

19.02.2015

"Bezpieczni w Pracy" podjęli współpracę z CIOP-PIB

BHP

Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco, PW Krystian, Lafarge i TenCate Protective Fabrics oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy instytut Badawczy podpisały 13 lutego 2015...

18.02.2015

Spędzamy w pracy coraz więcej czasu

BHP

Jesteśmy w czołówce UE jeśli chodzi o czas spędzony w pracy, niestety pod względem wydajności jesteśmy w ogonie Europy. Produktywność Polaków jest trzykrotnie mniejsza niż unijna średnia.

18.02.2015

Niebezpieczne pyły w budowlanym środowisku pracy

BHP

Rozwój cywilizacji spowodował gwałtowny wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza. Szczegółowych przyczyn znajdziemy wiele. Do najważniejszych z pewnością należy zaliczyć szybką industrializację,...

15.02.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski