Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Pracownicy biurowi na stanowisku inspektor raz na jakiś czas wchodzą na drabinę w celu sięgnięcia segregatorów z wyższych półek (archiwum). Pracodawca wysyła pracowników na badania profilaktyczne określające zdolność pracy na wysokości do 3 m. Jakie zaświadczenie powinien otrzymać pracownik, który jest nie zdolny do pracy na wysokości do 3 m?

Czy poprawne jest wystawienie zaświadczenia z ograniczeniem zdolności do pracy?

Odpowiedź

Pracownik, który jest nie zdolny do pracy na wysokości do 3 m powinien otrzymać zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) - dalej r.p.b.l.

Uzasadnienie

Zgodnie z r.p.b.l. w zaświadczeniu lekarskim dla pracownika, który nie jest zdolny do wykonywania prac na wysokości do 3 m powinna być informacja, że:

1. pracownik administracyjno-biurowy jest zdolny do wykonywania prac biurowych i że nie może wykonywać prac na wysokości do 3 m lub

2. pracownik administracyjno-biurowy nie jest zdolny do wykonywania prac biurowych, a co za tym idzie nie może wykonywać prac na wysokości do 3 m.

Lekarz zgodnie z r.p.b.l. powinien wystawić zaświadczenie lekarskie, w którym powinna być podana konkretnie informacja czy istnieje brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub czy są przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 26 września 2014 r.

Data publikacji: 14 października 2014 r.