W obwieszczeniu z dnia 4 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1389) Marszałek Sejmu RP opublikował jednolity tekst ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936 z późn. zm.).
Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), 2) ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 64, poz. 428), 3) ustawą z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz. U. Nr 180, poz. 1112), 4) ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), 5) ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 sierpnia 2014 r.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.