Ustawa o PIP

BHP

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, przepisw oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisw dotyczących...

01.10.2008

Rząd chce zachęcić do oszczędzania na IKE

Ubezpieczenia społeczne

Dwukrotne zwiększenie dotychczasowego limitu wpłat na indywidualne konta emerytalne przewiduje przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Według...

25.09.2008

Zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia w Polsce

HR

Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźnik aktywności zawodowej osb powyżej 50. roku życia. Ponad 70% tych osb nie pracuje, podczas gdy np. w Szwecji jest to zaledwie 30%, w Danii...

24.09.2008

Ustawa o służbie medycyny pracy

BHP

Głwnym zadaniem jednostek podstawowych Służby Medycyny Pracy (SMP), niezależnie od struktury organizacyjnej, jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi. SMP przejęła...

17.09.2008

Odsetki od zaległości ZUS

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać o tym, że ten, kto korzysta z cudzych pieniędzy powinien za to zapłacić właścicielowi odpowiednie wynagrodzenie, ktre zazwyczaj ustalane jest w formie odsetek...

17.09.2008