Jak udowodnić pracę w godzinach nadliczbowych?

Na postawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji czasu pracy pracodawca powinien zrekompensować wszystkie przepracowane przez pracownika godziny nadliczbowe. Problem jednak pojawia się gdy...

26.09.2012

44 bezrobotnych na jeden wakat

Jak wynika z danych GUS, w Polsce o jeden etat walczy średnio 44 bezrobotnych. W najlepszej sytuacji są bezrobotni z województwa śląskiego, gdzie o jeden wakat rywalizuje 23 bezrobotnych, a w...

26.09.2012

Senat/ Komisja przeciwna podwyższaniu becikowego

Ubezpieczenia społeczne

Senacka komisja rodziny i polityki społecznej opowiedziała się we wtorek przeciw podwyższaniu becikowego. Na ostatnim posiedzeniu Sejm zdecydował, że otrzymywać je mają rodziny o dochodach...

25.09.2012

Odpisy na ZFŚS do 30 września

Do dnia 30 września pracodawca ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2012 r.

25.09.2012

Jak dbać o swoje dane osobowe w procesie rekrutacji?

Trudna sytuacja na rynku pracy powoduje, iż szereg osób poszukujących pracy decyduje się na przesyłanie dokumentów aplikacyjnych bez zastanowienia i sprawdzenia co będzie się działo z danymi...

25.09.2012

Lublin/ Happening Solidarności przeciwko polityce rządu

Happening uliczny pod hasłem „Nie mój cyrk, nie moje małpy” zorganizowali w poniedziałek w Lublinie działacze NSZZ Solidarność. Protestowali przeciwko polityce rządu i podwyższeniu wieku emerytalnego...

24.09.2012

Czechy/Prezydent Klaus zawetował reformę emerytalną

Ubezpieczenia społeczne

Czeski prezydent Vaclav Klaus zawetował w poniedziałek uchwaloną przez centroprawicową koalicję rządową reformę systemu emerytalnego, której według niego zabrakło "możliwie szerokiego społecznego...

24.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski