Polecamy nowość książkową: "Pełna partycypacja w zarządzaniu – tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata"
Autorzy: Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda
Wyd.: Wolters Kluwer Polska

„Pełna partycypacja w zarządzaniu” to książka rewolucyjna. Stanowiąc próbę znalezienia wspólnego mianownika najskuteczniejszych i najbardziej wyjątkowych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami, jest w istocie praktycznym przewodnikiem po świecie firm, w których każdy pracownik staje się odpowiedzialnym menedżerem.

Książka jest zwieńczeniem doświadczeń kilkunastoletniej pracy badawczej i doradczej profesora Ryszarda Stockiego oraz odpowiedzią na wyzwania współczesnych organizacji, które wnoszą, jako konkretne pytania menedżerskie, dwaj młodzi współautorzy – Piotr Prokopowicz i Grzegorz Żmuda.

Autorzy, odwołując się do swoich doświadczeń oraz przykładów praktyk stosowanych w firmach takich, jak Semco, SRC Holdings Corp., W.L. Gore czy Harley Davidson, pokazują spójny i posiadający solidne podstawy badawcze model działania tych wyjątkowych firm.

Stocki, Prokopowicz i Żmuda skupiają się nie tylko na teorii funkcjonowania organizacji zarządzanych przy pełnej partycypacji pracowników (TPM – Total Participation Management), ale również, identyfikując podstawowe błędy w tradycyjnym HRM, skupiają się na użytecznych narzędziach i codziennej praktyce osiągania ideału w zakresie zarządzania.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo oraz w wersji elektronicznej w Serwisie HR (moduł Organizacja i zarządzanie/Pełna partycypacja w zarządzaniu).

Więcej informacji w księgarni Proinfo