OPZZ skarży do TK ustawę o związkach zawodowych

OPZZ chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność ustawy o związkach zawodowych z konstytucją i prawem międzynarodowym. Chodzi o przepisy przyznające prawa związkowe tylko zatrudnionym na...

28.06.2012

Szykują się zmiany w kodeksie pracy

Rządzabrał sięza porządkowanie przepisów kodeksu pracy. Zaproponował założenia do projektu noweli, która ma w kompleksowy sposób uregulować kwestie znajdujące się obecnie w rozporządzeniach...

28.06.2012

Włochy/Izba niższa uchwaliła reformę rynku pracy

HR

Izba niższa parlamentu Włoch uchwaliła w środę forsowaną przez premiera Mario Montiego reformę rynku pracy. 393 deputowanych głosowało za, 74 było przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu.

27.06.2012