Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w Polsce można pobrać także wówczas, gdy drugi rodzic otrzymuje ją poza krajem, tam gdzie jest zatrudniony. Taka zasada obowiązuje od 7 lipca.

Wynika ona ze zmiany rozporządzenia nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przestała 7 lipca podlegać w UE koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? Gminy będą ustalały prawo do becikowego w Polsce, uwzględniając tylko warunki przewidziane w polskiej ustawie, nie biorąc pod uwagę tego, że drugi rodzic pobiera zasiłki za granicą. To dobra wiadomość dla rodzin, które ojciec albo matka utrzymuje z pracy na emigracji i w związku z koordynacją świadczeń rodzinnych pobiera tam wsparcie. Gdy zainteresowany wystąpi o becikowe, gmina nie będzie badać, czy drugi rodzic pracuje za granicą. Czy w związku ze zmianą unijnych przepisów jest szansa na otrzymanie dwóch becikowych – polskiego i zagranicznego? Raczej nie, gdyż większość państw podobnie jak Polska występuje o wyłączenie tego typu świadczeń z koordynacji.

źródło: Rzeczpospolita, 14 lipca 2008 r., Magda Januszewska