Pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymali premię, a obecnie są na zwolnieniach lekarskich, powinni dostać automatyczną podwyżkę zasiłku. Takie wnioski wynikają ze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008r. (sygn. SK 16/06).

Po wyroku TK wiele osób wystąpiło z wnioskami do ZUS o wyrównanie zasiłku. W odpowiedzi usłyszały jednak, że wszystkie oddziały czekają na stanowisko centrali. Firmy nie wiedzą, co mają zrobić z roszczeniami pracowników. Zdaniem MPiPS wszystkie świadczenia chorobowe wypłacane 7 lipca 2008 r. oraz później powinny z urzędu zostać przeliczone przez pracodawców i ZUS na nowo. Po wyroku Trybunału świadczenie chorobowe należne pracownikowi ma zostać obliczone w taki sposób, aby zostały w nim uwzględnione wszystkie składniki wynagrodzenia, od których zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Do podstawy wymiaru świadczenia wypłacanego na zwolnieniu lekarskim nie wliczają się w takim wypadku jedynie te części wynagrodzenia, które w myśl jednoznacznych przepisów płacowych obowiązujących w firmie lub umowy o pracę nie są zawieszane i będą wypłacane przez firmę także w czasie choroby pracownika.

źródło: Rzeczpospolita, 4 sierpnia 2008 r., Mateusz Rzemek