Młodzi słuchają rynku pracy

HR

Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zeszłym roku, pierwszy raz od 20 lat, było więcej chętnych do studiowania na politechnikach (3,9 osoby na jedno miejsce) niż na...

04.10.2011

Emeryt musi zwolnić się z pracy skutecznie

HR

Od 1 października 2011 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, regulujące kwestie dodatkowego osiągania dochodu przez aktywnych...

03.10.2011

Pracodawca nie może dowolnie rozwiązać umowy konkurencyjnej

Ubezpieczenia społeczne HR

Jeśli pracodawca rozwiąże z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji przed terminem jej upływu, będzie musiał zapłacić mu odszkodowanie. Tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie dyrektora sprzedaży, ktry...

28.09.2011

Szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego

BHP

W praktyce większość szkoleń BHP odbywa się w formie instruktażu opartego na bezpośrednim kontakcie szkolonego z prowadzącym szkolenie. Nie jest to jednak jedyna dopuszczalna forma przeprowadzenia...

28.09.2011