Godzinowe koszty pracy w I kwartale 2012 roku w Polsce wzrosły o 2,5 proc. w ujęciu rocznym - podał...
14.06.2012
Sondaż zlecony przez pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz (PO)...
14.06.2012
Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników, wyeliminowanie...
Jarosław Zasada
14.06.2012
BHP
Zdarza się, że narzekamy na przepisy prawne - że niedokładne, nieprecyzyjne, nierzadko zbyt...
Łukasz Wawszczak
14.06.2012
BHP
W końcu czerwca na rynku pracy pojawi się ponad pół miliona absolwentów różnego typu szkół, którzy...
Pędzich Maciej
14.06.2012
W końcu czerwca na rynku pracy pojawi się ponad pół miliona absolwentów różnego typu szkół, którzy...
Pędzich Maciej
14.06.2012
Nasze zakłady pracy stoją wobec całego zestawu wyzwań związanych z zatrudnieniem i pracą osób...
14.06.2012
Według jednej z definicji, kultura organizacyjna jest dla firmy tym, czym osobowość dla człowieka...
Paweł Berłowski Aleksandra Potocka
14.06.2012
Na początku lipca rząd planuje skierować do Sejmu projekt ustawy deregulacyjnej, zakładający...
Budkiewicz Michał
13.06.2012
HR
Przeciw rosnącemu ubóstwu i rozwarstwieniu dochodów wystąpiła obradująca w środę Rada OPZZ. Związek...
Borowski Jakub
13.06.2012
Ubezpieczenia społeczne
Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego powinno wynosić 50 proc. minimalnego...
Szymańska Agnieszka
13.06.2012
Ministerstwo pracy chce przenieść do kodeksu pracy część przepisów zapisanych w rozporządzeniach do...
Kasperowicz Maciej
13.06.2012
Prezydent UEFA Michael Platini spotka się z władzami „Solidarności”. Szef UEFA zwiedzi m.in....
Pietrzak Robert
13.06.2012
Według raportów sektorowych publikowanych w Stanach Zjednoczonych w 2013 r. koszty opieki...
13.06.2012
Decyzja inspektora pracy nie musi zawierać uzasadnienia faktycznego i prawnego w rozumieniu...
13.06.2012
Pracodawca nie może obciążać pracownika służby bhp obowiązkiem prowadzenia szkoleń bhp innych niż...
Maciej Ambroziewicz
13.06.2012
BHP
Decyzja inspektora pracy nie musi zawierać uzasadnienia faktycznego i prawnego w rozumieniu...
13.06.2012
BHP
Nie ulega wątpliwości, że prace prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych...
Edward Kołodziejczyk
13.06.2012
BHP
Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
13.06.2012
Próg uprawniający do świadczeń rodzinnych powinien wynosić 734 zł, a w przypadku rodzin z...
Rozwód Paweł
13.06.2012
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r. wyniósł 114,05%.
13.06.2012
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy powołano we wtorek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej....
Piotrowiak Katarzyna
12.06.2012
W przyszłym roku nastąpi powrót do procentowej waloryzacji rent i emerytur - poinformował we wtorek...
Musiał Marcin
12.06.2012
Rząd zaproponował, aby płaca minimalna w 2013 r. wynosiła 1600 zł. Związkowcy chcą więcej, a...
Musiał Marcin
12.06.2012
Przedstawiciele 7 państw dołączyli do rozpoczętej w Polsce inicjatywy, która ma na celu zawieszenie...
Konopka Krzysztof
12.06.2012
Serbscy adwokaci zorganizowali we wtorek jednodniowy strajk, domagając się ochrony po...
Pastor Małgorzata
12.06.2012
Prokuratura wszczęła śledztwo ws. zablokowania Sejmu w maju przez związkowców. Roboczą podstawą...
Starzewski Łukasz
12.06.2012
Niewypłacanie wynagrodzeń i przekraczanie czasu pracy to najczęstsze problemy, na jakie zwraca...
Borowski Jakub
12.06.2012
Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wynosiło 1600 zł (wzrost o 6,7...
Krzysztof Sobczak
12.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski