Polska otrzyma z Unii Europejskiej 11 mld euro na zwiększenie zatrudnienia i szkolenia. Z tej sumy 4,5 mld euro pochłoną koszty administracyjne.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zamówiło w zewnętrznej firmie konsultingowej analizę kosztów ponoszonych na obsługę projektów przez firmy szkoleniowe oraz inne podmioty, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wynika z niej, że koszty obsługi szkoleń wynoszą od 20 do 36% przyznanego dofinansowania. Oznacza to, że w przypadku średniej wielkości projektu z budżetem 660 tys. zł ponad jedna trzecia tej kwoty jest przeznaczona na koszty administracyjne. Największa część wydatków administracyjnych (około 60%) jest przeznaczana na wynagrodzenia etatowe personelu. Koszty administracyjne w unijnych projektach szkoleniowych są bardzo niejasno zdefiniowane. Są nimi koszty zarządzania (m.in. wynagrodzeń koordynatora projektu oraz innego personelu etatowego w projekcie oraz wydatki na promocję), a także tzw. koszty pośrednie (czyli koszty obsługi projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania).
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Beata Lisowska, 15 marca 2010 r.