Prawo.pl
Pracownik, który umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę w powierzonym mieniu z obowiązkiem zwrotu...
Agnieszka Rosa
18.03.2014
Polska Izba Handlu ostrzega, że szczególnie źle jest we Francji. Polscy pracownicy często są...
18.03.2014
W ciągu tygodnia organizacje zrzeszające pracodawców przedstawią swoje stanowisko w sprawie...
18.03.2014
Zastąpienie Komisji Trójstronnej nową instytucją, wzmocnienie dialogu związki-pracodawcy i...
18.03.2014
Konfederacja Pracodawców Lewiatan złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący...
17.03.2014
Pracodawcy chcą zmian w opłacaniu składek przez kopalnie, tak aby pracujący pod ziemią nie...
Marta Schodzińska
17.03.2014
Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy likwidowanej spółki produkcji mebli FS Favorit Furniture w Szczytnie składają do sądu...
17.03.2014
Największą grupę legalnie pracujących cudzoziemców stanowią ci zza wschodniej granicy. Teraz mogą...
17.03.2014
Resorty finansów oraz pracy będą informować w internecie oraz radiu o zmianach w systemie...
17.03.2014
GUS podsumował dane o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce narodowej w 2013 r.
Weronika Adamczyk
17.03.2014
BHP
Obarczone ryzykiem, pogarszające sytuację pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, nie...
17.03.2014
Czy pracodawca może upoważnić kierownika działu kadr do przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem...
Małgorzata Skibińska
17.03.2014
W nocy z 29 na 30 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Pracownicy nocnej zmiany będą...
Weronika Adamczyk
17.03.2014
Czy pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim może podjąć pracę na pół etatu w innej firmie?
Katarzyna Pietruszyńska
17.03.2014
Uporządkowanie bałaganu w sprawie skróconego czasu pracy postulują pracodawcy zatrudniający osoby...
Inny
17.03.2014
BHP
W obwieszczeniu z dnia 17 października 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 318) Minister Zdrowia ogłosił...
Jarosław Zasada
17.03.2014
BHP
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciąga coraz więcej firm outsourcingowych. Pracę wnich,...
17.03.2014
Uporządkowanie bałaganu w sprawie skróconego czasu pracy postulują pracodawcy zatrudniający osoby...
16.03.2014
Resort pracy przygotowuje rozwiązania prawne związane z rozwiązywaniem sporów zbiorowych i...
Weronika Adamczyk
16.03.2014
12 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Drzemki w Pracy.
16.03.2014
Średnia pensja krajowa w Polsce wynosi miesięcznie 3 805 złotych brutto. Tymczasem urzędnicy...
15.03.2014
Dobrze działający system ochrony przeciwpożarowej ma na celu zapewnienie m.in. możliwości...
Łukasz Wawszczak
15.03.2014
BHP
Mieszkańcy woj. śląskiego zwolnieni z pracy lub zagrożeni jej utratą, chcący założyć własny biznes,...
15.03.2014
Polska wieś bije niechlubne rekordy. Ukryte bezrobocie i największa od siedmiu lat liczba...
Weronika Adamczyk
15.03.2014
HR
Polscy przedsiębiorcy delegujący pracowników do pracy za granicą są coraz częściej dyskryminowani w...
14.03.2014
HR
OPZZ przygotowuje się do zaostrzenia form nacisku na rząd, mających skłonić go do podjęcia dialogu...
14.03.2014
Senacki projekt ustawy dotyczący wsparcia finansowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej...
14.03.2014
Ubezpieczenia społeczne
Profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędników za osiągane efekty, specjalne programy dla...
14.03.2014
HR
Jak pokazują analizy rynku pracy, do najbardziej poszukiwanych zawodów należąte związane z branżą...
14.03.2014
Prawo do rocznego płatnego urlopu na sprawowanie opieki nad dzieckiem rodzice zyskali w połowie...
14.03.2014