Bezpieczeństwo w wesołych miasteczkach

Okres wakacyjny to czas zabaw i rekreacji. Popularną formą spędzania czasu jest korzystanie z atrakcji w parkach rozrywki i na placach zabaw. Wybierając się z rodziną do tego typu miejsc warto wiedzieć, iż te kolorowe, ruchome konstrukcje to nic innego jak urządzenia techniczne, a niektóre z nich podlegają dozorowi technicznemu.

Karuzele, czyli przenośniki osobowe kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych dzielimy na trzy grupy:

1) przenośniki o ruchu wokół osi pionowej lub odchylonej od pionu (do tej grupy zaliczamy karuzele podłogowe, łańcuchowe czy karuzele typu „tower”),

2) przenośniki o ruchu wokół poziomej osi obrotu, zwykle zwane „młynami",

3) przenośniki o ruchu wokół dowolnych dwu lub więcej osi obrotu (m.in. „ławki”, „centyfugi” oraz inne).

Korzystanie z urządzeń, które nie są w pełni sprawne to realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Brak kontroli nad stanem technicznym, konstrukcyjnym oraz niewłaściwa eksploatacja może być przyczyną wypadków. Częstymi technicznymi przyczynami zdarzeń zagrażających życiu są: rozsprzęglenie się mechanizmu podnoszenia, sklejenie się styków elektrycznych w obwodzie siłowym czy pęknięcie spawu. Systematyczne badania inspekcyjne i dopuszczenie do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków.

Kolejnym aspektem, na który powinno się zwrócić uwagę, to jasne i zrozumiałe zasady prawidłowego użytkowania karuzeli z wymienionymi kryteriami dotyczącymi ograniczeń wiekowych, wagowych i zdrowotnych. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania oraz pełen dozór techniczny to podstawa bezpiecznej eksploatacji. Przyczynami wypadków w grupie przenośników osobowych zgłoszonych do UDT i objętych dozorem technicznym są głównie tzw. czynniki zewnętrze, np.: niewłaściwa eksploatacja i niedbała obsługa (dane z raportu „Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych za 2013 rok”).

Korzystając z atrakcji w wesołych miasteczkach sprawdźmy, czy urządzenie posiada zieloną naklejkę UDT z datą ostatniego badania technicznego. Jej umieszczenie nie jest co prawda obowiązkowe, ale jest to informacja, że karuzela została zgłoszona do dozoru technicznego i podlega okresowym badaniom pod kątem jej sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 14 sierpnia 2014 r.