W obwieszczeniu z dnia 21 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 1083) Minister Obrony Narodowej opublikował tekst jednolity rozporządzenia z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1707 z późn. zm.) Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 20); 2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 171, poz. 1156); 3) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 72).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.