Pracodawca Przyjazny Pracownikom - zgłoszenia do 30 września

Prezydium Komisji Krajowej przedłużyło możliwość składania zgłoszeń do siódmej edycji PPP do 30 września 2014 r.

Zgodnie z sugestią Państwowej Inspekcji Pracy zrezygnowano z wymogu dołączania do zgłoszeń informacji pochodzącej z Inspekcji Pracy na temat skarg i kontroli prowadzonych u pracodawcy (niezgodne z prawem). W zamian za to w kwestionariuszu zgłoszeniowym pojawiły się nowe punkty informacyjne. Jeden z nich dotyczy ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych a drugi kontroli przeprowadzanych u pracodawcy. Ponadto został uszczegółowiony zakres informacji przedstawianej w opinii organizacji zakładowej.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”) lub pocztą elektroniczną na adres: w terminie do 30 września 2014 r. Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 11 sierpnia 2014 r.