Jest tekst jednolity rozporządzenia ws. rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej

W obwieszczeniu z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz. U. poz. 1066) Minister Gospodarki opublikował tekst jednolity rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 110, poz. 727); 2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 630).

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 11 sierpnia 2014 r.