Od wieków biznes nierozerwalnie łączy się z odpowiedzialnością. Jednak jej wymiar zmieniał się...
18.09.2014
HR
Udział w Dniach Bezpieczeństwa Technicznego jest doskonałym sposobem na uzupełnienie i aktualizację...
Inny
17.09.2014
BHP
Górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz, wspierani przez bliskich i związkowców z innych...
17.09.2014
Związkowcy NSZZ Solidarność krytycznie ocenili projekt przyszłorocznego budżetu. Ich zdaniem rok...
17.09.2014
Pracodawcy i związkowcy chwalą rząd za korektę wskaźników użytych przy konstruowaniu budżetu na...
17.09.2014
Jeszcze w tym roku Komisja Europejska zatwierdzi 26 programów na rzecz zwiększania zatrudnienia...
17.09.2014
HR
Bezpłatne badania profilaktyczne, finansowanie kolonii dladzieci to niektóre zprzykładów...
17.09.2014
Rodzaje testów, które powinny być stosowane w ramach kontroli fizycznych parametrów urządzeń...
Inny
17.09.2014
BHP
Opieka nad dzieckiem jest nie lada wyzwaniem dla każdej, a szczególnie pracującej kobiety. Nie...
17.09.2014
Już niektórzy przedwojennii pracodawcy zauważyli, że kreowanie wysokiej kultury pracy połączone z...
17.09.2014
HR
Odległość pomieszczeń pracy od stacji transformatorowej zależy od sposobu prowadzenia kabli czy...
Roman Majer
17.09.2014
BHP
Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwota wstrzymanych, cofniętych bądź obniżonych...
17.09.2014
Po trwającym trzy godziny spotkaniu u wojewody śląskiego ws. sytuacji pracowników przeznaczonej do...
17.09.2014
Przeciętne zatrudnienie wsektorze przedsiębiorstw wsierpniu 2014 wyniosło w Polsce 5534 600 osób...
17.09.2014
HR
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza napiątą edycję Studiów...
17.09.2014
Regulaminy wydawane w zakładach pracy mają najczęściej podstawę prawną w ogólnie obowiązujących...
Marta Schodzińska
17.09.2014
Ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś skomentował dane GUS, zgodnie z którymi przeciętne...
16.09.2014
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) ze zdumieniem przyjął informację związkowców o zerwaniu konsultacji...
16.09.2014
Ruszyły zapisy na drugą edycję kursów Uniwersytetu Otwartego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego...
16.09.2014
HR
Spotkanie poświęcone sytuacji pracowników przeznaczonej do likwidacji kopalni Kazimierz-Juliusz w...
16.09.2014
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 3.893,23 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło...
16.09.2014
HR
Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę. Tak wynika z rozporządzenia Rady...
Marta Schodzińska
16.09.2014
Adecco Poland rusza z rekrutacją ok. 5 tys. pracowników tymczasowych dla Amazon. Pionier sprzedaży...
16.09.2014
Godzinowe koszty pracy w II kwartale 2014 roku w Polsce wzrosły o 4,2 proc. rok do roku - podał we...
16.09.2014
Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, w czasie tegorocznych wakacji liczba wypadków na...
Inny
16.09.2014
BHP
Czy polskie firmy rzeczywiście doceniają znaczenie budowania marki pracodawcy i wiedzą, jak...
16.09.2014
HR
14 tysięcy czujników sterowanych z jednego pomieszczenia będzie ułatwiać prace wydobywcze w...
Inny
16.09.2014
BHP
Liczba stanowisk pracy, na których na 1 sierpnia 2014 r. wykonywane były prace w szczególnych...
16.09.2014
Instrukcja obsługi, zgodnie z przepisami o wymaganiach zasadniczych i minimalnych, powinna być...
Edward Kołodziejczyk
16.09.2014
BHP
Internet jest wciąż najbardziej popularnym miejscem do poszukiwania pracy. Do tej formy rekrutacji...
16.09.2014