Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2014 roku wzrosło o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – podaje GUS.

Na koniec września wyniosło ono 3901 PLN. W porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami, wzrost realnej płacy zwolnił i wyniósł 3,5% w odniesieniu do roku poprzedniego. W I kwartale 2014 roku wzrost ten wynosił 3,7% a w II kwartale 3,8%. Spowolnienie wzrostu płacy realnej jest tym bardziej znaczące, że w dwóch miesiącach III kwartału mieliśmy do czynienia z deflacją. Oznacza to, że mimo spadku cen, siła nabywcza pensji rosła wolniej niż w poprzednich okresach. Płace najbardziej wzrosły w administracji, czyli w branży o najniższych średnich zarobkach oraz w obsłudze rynku nieruchomości i przetwórstwie przemysłowym

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 20 listopada 2014 r.