22% Polaków przyznaje, że ma problemy z opłaceniem rachunków. 19 procentom po dokonaniu wszystkich opłat nie starcza pieniędzy na codzienne życie – wynika z badania Intrum Justitia.

W Europie odsetek ten jest nieco wyższy – wynosi 25%. Problemy finansowe dotykają najczęściej mieszkańców Europy Południowej i Wschodniej. W tym roku w „Konsumenckim raporcie płatności” 40% Polaków stwierdziło, że nie ma tyle pieniędzy, by wieść godne życie. Jedna trzecia przyznaje, że często nie ma pieniędzy, by nimi obracać. Zdecydowana większość – 80% – zgadza się jednak z tym, że rachunki trzeba zapłacić w terminie.

Polacy jako najczęstsze przyczyny kłopotów finansowych wymieniają utratę zatrudnienia, obniżkę wynagrodzenia i ceny paliw. Za to oszczędności szukają w rozrywce, zakupach odzieżowych i żywnościowych. Jeśli już muszą pożyczać, robią to u rodziny i przyjaciół lub we własnym banku. Pozytywnie wyglądają jednak statystyki dotyczące oszczędzania. Aż 43% deklaruje, że posiada oszczędności na niespodziewane wydatki, a 30% odkłada stałą kwotę co miesiąc.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/co_piatemu_polakowi_po,p1330536972

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 21 listopada 2014 r.