Nie wszyscy przedsiębiorcy są świadomi obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Praktyka pokazuje, że często nie dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych, nie wdrażają polityki dotyczącej bezpieczeństwa, a co za tym idzie nie są gotowi na kontrolę GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Często zdarza się, że mimo iż przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z obowiązków i kar związanych z ochroną danych osobowych, to często skupiają się na innych palących problemach. Muszą pamiętać o podatkach i deklaracjach, o ZUS i PIP, o przepisach BHP i licznych obowiązkach wynikających z prawa pracy. Ochrona danych osobowych spychana jest więc na ostatnie miejsce w kolejce obowiązków do wypełnienia. Dzieje się tak głównie z powodu nieznajomości przepisów w tym obszarze, ale także dlatego, że przedsiębiorcy nie czują zagrożenia kontrolą GIODO. Nikt nie spodziewa się takiej kontroli, ale przecież kontrole Państwowej Inspekcji Pracy zdarzają się znacznie częściej. A na mocy porozumienia z końca 2012 roku pomiędzy GIODO i PIP, obie instytucje mogą sprawdzać zarówno przestrzeganie przepisów prawa pracy, jak i ochrony danych osobowych. Na 2014 rok PIP zapowiadała przeprowadzenie aż 88 tys. kontroli. Aby pomóc przedsiębiorcom w tym zakresie, Akademia PARP przygotowała szkolenie e-learning "Ochrona danych osobowych w MŚP".

Źródło: inf. pras. www.akademiaparp.gov.pl, stan z dnia 20 listopada 2014 r.