Do czasu pracy należy zaliczyć szkolenie mające charakter praktyczny i bezpośrednio związane z...
Joanna Kaleta
05.10.2016
Tylko w pierwszym półroczu w wypadkach przy pracy ucierpiało ponad 39 tys. osób. To o blisko 6...
Inny
05.10.2016
BHP
Pracodawcy muszą płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych również za pracowników...
Agnieszka Rosa
05.10.2016
Coraz częściej dyskutuje się nt. potrzeby zmian modelu medycyny pracy. Jeśli omawiane zmiany wejdą...
PAP
05.10.2016
BHP
Od początku 2015 roku liczba osób bezrobotnych na Podkarpaciu zmniejszyła się o prawie 18,5 tys....
05.10.2016
HR
Nie chcemy zakazać handlu w niedzielę, chcemy go ograniczyć do niezbędnego minimum - mówił we...
04.10.2016
Kluby PiS, PO, PSL, Nowoczesnej oraz koło poselskie Wolni i Solidarni zapowiedziały, że poprą...
04.10.2016
Brytyjski rząd rozważy, czy nie utrudnić działającym w kraju firmom zatrudnianie zagranicznych...
04.10.2016
HR
Konieczność umieszczania symbolu niepełnosprawności oraz oznaczeń specjalizacji lekarzy w...
04.10.2016
75 proc. kwoty najniższych emerytur ma być wolna od potrąceń - sejmowa komisja polityki społecznej...
04.10.2016
Ubezpieczenia społeczne
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Jakie są wytyczne dotyczące instruktażu stanowiskowego...
04.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Zgodnie z przepisami pracodawca wyznaczył skład komisji...
04.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy pracodawca może przydzielić odzież roboczą pracownikom...
04.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy określenie wydarzenia będącego odchyleniem od stanu...
04.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe oraz szkolenia...
04.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy od tantiemy z zysku...
Piotr Kostrzewa
04.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychOd dnia 1 stycznia 2017...
Magdalena Skalska
04.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychDo kiedy można zawrzeć...
Anna Sokołowska
04.10.2016
Sejm zajmie się projektem, który ograniczy w czasie możliwość ściągnięcia świadczeń nienależnie...
Monika Sewastianowicz
04.10.2016
Obowiązujące od 20 lat zasady organizacji i obowiązki służby medycyny pracy nie przystają do...
Inny
04.10.2016
BHP
Francuska i niemiecka minister pracy zapowiedziały w poniedziałek przedstawienie na forum unijnym...
03.10.2016
Do tej pory w ramach zarządzania dominowało podejście ekonomizacji wykorzystania przestrzeni...
Inny
03.10.2016
BHP
Od 1 kwietna br. wzrosła kwota wypłacanych jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i...
Inny
03.10.2016
BHP
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Rafała Betlejewskiego, autora programu w...
03.10.2016
HR