Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ustawa  wprowadza do polskiego prawa cywilnoprawną umowę o pomocy przy zbiorach oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

Efektem nowelizacji jest też zmiana ustawowej definicji wypadku przy pracy rolniczej. W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Więcej na temat nowej umowy o pomocy przy zbiorach tutaj >>