Polscy pracownicy na sukces w poszukiwaniu pracy muszą czekać średnio 2,5 miesiąca – wynika z realizowanego przez Randstad badania Monitor Rynku Pracy. W grupie osób, które mają świeże doświadczenia z procesami rekrutacyjnymi (do pół roku) co drugiej osobie znalezienie obecnego zatrudnienia zajęło ponad miesiąc, blisko 30 proc. potrzebowała na to od 2 do 3 miesięcy.

Rekordowa liczba wakatów

– Obecnie rynek pracy odczuwa brak pracowników. Wzrost popytu na pracę wynika z wyraźnego przyspieszania wzrostu gospodarczego w 2017 roku. Z analiz NBP wynika, ze mamy rekordowo wysoką liczbę wakatów, co oznacza, że zmiana pracy, szczególnie dla osób posiadających poszukiwane na rynku pracy kompetencje, jest stosunkowo łatwa. Tę tezę potwierdzają również wyniki badania Randstad – osoby, które bez przeszkód znalazły nową pracę zdecydowanie przeważają liczebnie na tymi, dla których zmiana pracodawcy wiązała się z problemami (choć i tak finalnie znaleźli nowe zajęcie) – wskazuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk.

 [-OFERTA_HTML-]

Miłe zaskoczenie

Jeszcze 2-3 lata temu te doświadczenia były zupełnie inne. Średnio ponad 3,5 miesiąca zajmowało znalezienie pracy. Od tamtego czasu sytuacja poprawiła się na korzyść pracowników. Dziś 2 na 5 ankietowanych czas poszukiwania nowego zajęcia mile zaskoczył – twierdzą, że był krótszy niż zakładali. 35 proc. uważa, że był w sam raz, a 29 proc., że trwało to dłużej, niż by chcieli. Wśród tej ostatniej grupy faktycznie ten okres trwał średnio ponad 5 miesięcy. Gdy tych respondentów pytamy o przyczyny, wskazują głównie problem ze znalezieniem pracy, która będzie im odpowiadała pod względem jej charakteru, na przykład zakresu obowiązków (37 proc.). W 35 proc. przypadków firmy w ogóle nie reagowały na wysyłane CV, a 23 proc. respondentów nie odpowiadały warunki zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia, typ umowy, czy czas pracy.

– To, jak długo aktualnie szukamy zatrudnienia, jest jednym z czynników, które świadczą o charakterze rynku pracy. Pozwala wnioskować, czy więcej mają na nim do powiedzenia pracownicy, czy pracodawcy. Dziś mówimy o poprawiającej się sytuacji pracowników, bo w przypadku utraty stanowiska jesteśmy w stanie szybciej znaleźć nowe. Rosną więc szanse na zachowanie ciągłości zatrudnienia. – podkreśla Monika Hryniszyn, Dyrektor ds. Personalnych i Członek Zarządu Randstad Polska.

Warto szukać pracy marzeń

Większość osób, które w ostatnim półroczu zmieniły pracę, twierdzi, że nie miała problemów ze znalezieniem zatrudnienia (62 proc.), a ponadto znalazła miejsce, które spełnia wszystkie oczekiwania (54 proc.). Niemal tylu samo respondentów szukało pracy na konkretnym stanowisku w konkretnej branży (50 proc.), ilu decydowało się na bardziej elastyczne podejście, w którym nie ograniczyli się do jednego sektora czy stanowiska (49 proc.). Niemal co drugi ankietowany narzekał na zbyt małą liczbę interesujących go ofert pracy, ale prawie tyle samo osób doceniało duże możliwości wyboru. Natomiast nieco więcej osób (54 proc.) zadeklarowało, że bez negocjacji przyjęło warunki proponowane przez pracodawców. Zmienić je próbowało 45 proc. respondentów.

Większość uczestników badania, którzy zmieniali pracę w ciągu ostatniego półrocza, dobrze ocenia zaś procesy rekrutacji w firmach – 22 proc. uważa, że były krótkie, 49 proc. – że trwały w sam raz. Zbyt długie były dla 29 proc. Niemal 9 na 10 ankietowanych dostało wystarczające informacje o zakresie obowiązków na danym stanowisko, 85 proc. – dostało pełne informacje o warunkach zatrudnienia, w tym pensji, typie umowy, czasie pracy i benefitach, a 84 proc. – dowiedziało się dokładnie, jak wygląda rekrutacja i jakie są kolejne kroki po każdym z etapów.

Randstad Polska